Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.08.2022 16:32

Karta obstarávania #3455/2021/150
Zabezpečenie služieb súvisiacich so získaním NFP pre lesníctvo z opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre prechodné obdobie 2021-2023

Komunikácia