Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2021 16:07

Karta obstarávania #R 1-9/75/2021
Ultrazvukové prístroje

Informácie

ID zákazky
12946
Názov predmetu
Ultrazvukové prístroje
Číslo spisu
R 1-9/75/2021
Číslo z vestníka VO
30172 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 119-312888
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
240 356,00 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

časť 1: Očný ultrazvukový prístroj
Ultrazvukový prístroj pre oftalmologické vyšetrenia za účelom presnejšej diagnostiky ochorení sietnice, nádorových ochorení, ako aj kalkulácie predoperačnej biometrie pri skalených optických médiách oka
časť 2: Ultrazvukový prístroj pre neonatologické oddelenie, vrátane JIS
Ultrazvukový prístroj pre povinné skríningové vyšetrenie usg obličiek u každého novorodenca a usg vyšetrenie u rizikových novorodencov.
časť 3: Ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre
Digitálny ultrazvukový prístroj strednej triedy pre komplexné potreby vyšetrenia nefrologickej ambulancie
Súčasťou predmetu zákazky je
- dodávka zariadení na určené miesto,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie sprievodnej dokumentácie,
- zaškolenie obsluhy,
- poskytnutie záručného servisu po dobu minimálne 24 mesiacov,

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj
v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Prístrojová technika musí byť nová, nerepasovaná, nepoužitá s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom .v týchto súťažných podkladoch

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.07.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
26.07.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Juraj Breza
juraj.breza@unb.sk
+421 248234822

Dokumenty

Očný ultrazvukový prístroj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
92 834,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ultrazvukový prístroj pre neonatologické oddelenie, vrátane JIS

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
89 022,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ultrazvukový prístroj na transplantačné centrum Kramáre

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
58 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy