Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.08.2022 04:52

Karta obstarávania #8/2021
Aplikačný server

Informácie

ID zákazky
12978
Názov predmetu
Aplikačný server
Číslo spisu
8/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 500,00 EUR
Hlavný CPV
48820000-2 - Servery
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka aplikačného serveru v zmysle prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.06.2021 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.07.2021 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
KÚPELE SLIAČ a.s.
Adresa
Sliač .
Sliač
962 31, Slovenská republika

Dokumenty