Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 10:19

Karta obstarávania #MK/A/2021/16135
Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice

Informácie

ID zákazky
13056
Názov predmetu
Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice
Číslo spisu
MK/A/2021/16135
Číslo z vestníka VO
30792-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
425 107,23 EUR
Hlavný CPV
45236110-4 - Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
Doplňujúci CPV
45236114-2 - Stavebné práce na stavbe plôch pre bežecké dráhy
45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Modernizácia jestvujúceho atletického oválu v rozsahu: bežecký ovál (atletická dráha 4 dráhy) dĺžky 200 m + rovinka na krátke trate dĺžky 60 m (4 dráhy), vrátane rozbehu pre skok do diaľky + doskočisko (pieskovisko) s rozmermi 8x3m vrátane realizácie osvetlenia atletického oválu a ihrisko s umelou trávou s rozmermi je 32,60x52m s osvetlením a oplotením (podľa spracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer stavby, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.08.2021 08:30:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
05.08.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Dokumenty