Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2024 23:14

Karta obstarávania #MK/A/2021/16347
Zákazka: Vypracovanie strategického dokumentu "Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice" (v skratke SECAP)

Informácie

ID zákazky
13093
Názov predmetu
Zákazka: Vypracovanie strategického dokumentu "Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice" (v skratke SECAP)
Číslo spisu
MK/A/2021/16347
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
48 349,45 EUR
Hlavný CPV
71314300-5 - Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

SECAP - vypracovanie strategického dokumentu pod názvom „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.08.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Iveta Šrameková
iveta.sramekova@kosice.sk
+421 556419402

Dokumenty