Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 16:36

Karta obstarávania #6256
Mikroténové vrecká na psie exkrementy

Informácie

ID zákazky
13124
Názov predmetu
Mikroténové vrecká na psie exkrementy
Číslo spisu
6256
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
30 000,0000 EUR
Hlavný CPV
19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Mikroténové vrecká na psie exkrementy v blokoch po 50 ks so šnúrkou na zavesenie

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.07.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
15.07.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ferdinand Hubik
ferdinand.hubik@petrzalka.sk
+421 910996676

Dokumenty