Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 13:01

Karta obstarávania #033/2021/VO-§117
Výmena výťahu v bytovom dome ul. Adlerová 4, Košice

Komunikácia