Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.12.2023 20:50

Karta obstarávania #038/2021/VO-§117
Demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice

Informácie

ID zákazky
13287
Názov predmetu
Demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice
Číslo spisu
038/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 750,00 EUR
Hlavný CPV
45262660-5 - Práce na odstraňovaní azbestu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ vystaví objednávku na demontáž a likvidáciu azbesto-cementových potrubí v bytovom dome na ulici Adlerova 4, Košice.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.07.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty