Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 14:20

Karta obstarávania #MAGS OVO 58086/2021
Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova

Komunikácia