Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.11.2023 04:02

Karta obstarávania #65-2021
Servis služobných osobných motorových vozidiel

Informácie

ID zákazky
13378
Názov predmetu
Servis služobných osobných motorových vozidiel
Číslo spisu
65-2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
33 000,00 EUR
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
50112100-4 - Oprava osobných motorových vozidiel
50112111-4 - Autoklampiarske služby
50112110-7 - Oprava karosérií vozidiel
50112200-5 - Údržba osobných motorových vozidiel
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
50116100-2 - Opravy elektrického systému
50116200-3 - Opravy a údržba bŕzd vozidiel a ich častí
50116300-4 - Opravy a údržba prevodoviek vozidiel
50116600-7 - Opravy a údržba štartérov
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú oprava a servis služobných osobných motorových vozidiel, servisné prehliadky, údržba, diagnostika, garančné prehliadky, mechanické, karosárske, auto-elektrikárske a lakovnícke práce, sezónne uskladnenie pneumatík a kolies, opravy motorových vozidiel a elektromobilov vrátane súvisiacich služieb – pneuservisné práce, odtiahnutie nepojazdných vozidiel v prípade poruchy alebo havárie, spolupráca s poisťovňou pri likvidácii poistných udalostí, dodávka tovarov, ktorými sa rozumie dodávka olejov a náhradných dielov súvisiacich s poskytovanou službou. Likvidácia kvapalín, mazív, pneumatík, neupotrebiteľných dielov a častí po oprave a iného odpadu vzniknutého opravou motorových vozidiel.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.08.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.08.2021 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty