Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 22:45

Karta obstarávania #036/2021/VO-§117
Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
13441
Názov predmetu
Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
036/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
51 900,00 EUR
Hlavný CPV
90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby
Doplňujúci CPV
90920000-2 - Sanitárne služby v zariadeniach
90900000-6 - Čistiace a sanitárne služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonávanie čistiacich prác, dezinfekčných a dezinsekčných služieb pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb na obdobie 24 mesiacov, resp. do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.07.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty