Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 15:29

Karta obstarávania #6745
Obnova hygienických zariadení v trakte B-3, ZŠ Nobelovo námestie č. 6, Bratislava

Informácie

ID zákazky
13467
Názov predmetu
Obnova hygienických zariadení v trakte B-3, ZŠ Nobelovo námestie č. 6, Bratislava
Číslo spisu
6745
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
24 006,51 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Obnova hygienických zariadení v trakte B-3, ZŠ Nobelovo námestie č. 6, BratislavaDielo: „Obnova hygienických zariadení v trakte B-3, ZŠ Nobelovo námestie č. 6, Bratislava“ zahŕňa:
A. na 2. NP opravu pisoárovej steny, a to:
- demontáž pisoárov tak, aby bola možná ich opätovná montáž
- odsekanie obkladov na predmetnej stene
- odstránenie starých nevyhovujúcich rozvodov studenej vody
- zasekanie a nainštalovanie nových rozvodov vody k pisoárom (dodávka + montáž)
- realizovanie murárskych vysprávok (dodávka + montáž)
- natiahnutie novej omietky nad obkladom (dodávka + montáž)
- realizovanie obloženia obnovenej steny obkladmi. Obklad zabezpečí Objednávateľ.
- realizovanie maliarskych prác
- osadenie pôvodných pisoárov
- vykonanie tlakovej skúšky

B. na 4. NP obnovu hygienických zariadení, a to:
- demontáž zriaďovacích predmetov
- demontáž dverí bez zárubní
- demontáž 5ks zárubní určených na stavbe
- demontáž el. vypínačov (5ks)
- odsekanie obkladov a dlažieb
- vybúranie priečok ( ktoré zakrývajú zvislé rozvody stupačiek)
- demontáž zvislých rozvodov
- demontáž rozvodov studenej vody
- montáž odpadového potrubia (dodávka + montáž)
- montáž prívodu studenej a teplej vody (dodávka + montáž)
- demontáž pôvodnej elektroinštalácie od vypínačov ku koncovým zariadeniam (samotné svietidlá nebudú predmetom demontáže)
- zasekanie a montáž novej kabeláže elektroinštalácie a vypínačov (dodávka + montáž)
- revízie elektro
- natiahnutie nových omietok (dodávka + montáž)
- montáž záklopu zo SDK pre zakrytie novovzniknutého rozvodu teplej vody (ca 0,6 m2) (dodávka + montáž)
- realizovanie izolácie proti vlhkosti na celú plochu podlahy a steny do výšky 30 cm (dodávka + montáž)
- montáž dlažby, obkladov a podlahových vpustí (dodávka, špecifikácia vo výkaze výmer + montáž)
- realizovanie maliarskych prác na stenách, radiátoroch, zárubniach vrátane ošetrenia (dodávka + montáž)
- montáž zriaďovacích predmetov, pisoár požadujeme taký, ktorý má zakrytý, alebo zabudovaný sifón ako napríklad Jika Golem – Urinál alebo podobný ekvivalent (dodávka + montáž)
- montáž dverí (dodávka + montáž)

Objednávateľ oboznamuje Zhotoviteľa, že teplá voda je privedená do priestoru upratovačky v toaletách dievčat. Zhotoviteľ sa zaväzuje priviesť teplú vodu z priestoru upratovačky v toaletách dievčat k umývadlám v toaletách dievčat a k umývadlám v toaletách chlapcov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.07.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Bc. Marek Harum
marek.harum@petrzalka.sk
+420 905545422

Dokumenty