Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.08.2022 22:30

Karta zákazky #001/2021-027
IKT zariadenia - 021

Informácie

ID zákazky
13479
Názov predmetu
IKT zariadenia - 021
Číslo spisu
001/2021-027
Číslo z vestníka VO
45761-MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 252-635537
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
3 641,15 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie IKT periférií a tlačiarne pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:
Časť 1- IKT periférie
Časť 2 - Tlačiareň
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.07.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
977,15 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 664,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy