Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.12.2021 00:36

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-029
Vybudovanie monitorovacej steny pre modernizáciu Operačného strediska Mestskej polície Bratislava – opätovné vyhlásenie (III)

Komunikácia