Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.08.2022 04:54

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-029
Vybudovanie monitorovacej steny pre modernizáciu Operačného strediska Mestskej polície Bratislava – opätovné vyhlásenie (III)

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
13522
Názov predmetu
Vybudovanie monitorovacej steny pre modernizáciu Operačného strediska Mestskej polície Bratislava – opätovné vyhlásenie (III)
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-029
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 214,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie monitorovacej steny na pracovisku monitorovacieho centra kamerového systému Mestskej polície Bratislava na adrese Saratovská 30, Bratislava. Zobrazenie kamier na videostene bude prostredníctvom pracovných staníc, ktoré budú napojené prostredníctvom LAN na servery kamerového systému. Pre kamerový systém sa používa SW VDG SENSE Pro v 2.6.7. Vlastníkov licencie na SW je obstarávateľ.

Pozostáva:
- Dodávka a inštalácia monitorov v požadovanej konfigurácii na stenu
- Dodávka a inštalácia pracovných staníc v požadovanej konfigurácii
- Inštalácia a oživenie steny

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.08.2021 14:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
16.08.2021 14:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Dokumenty