Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.01.2022 03:58

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-029
Vybudovanie monitorovacej steny pre modernizáciu Operačného strediska Mestskej polície Bratislava – opätovné vyhlásenie (III)

Komunikácia