Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2021 14:47

Karta zákazky #12349-MUT
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 17

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
13558
Názov predmetu
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 17
Číslo spisu
12349-MUT
Číslo z vestníka VO
71/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 063-150381
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
43 600,000 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto realizácie predmetu zákazky: Nová Bošáca, Predpoloma
Súradnice: 48.912858, 17.822977

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.08.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Dokumenty