Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.08.2022 23:35

Karta obstarávania #20907/2021-220
Podvozky na odvoz dreva

Informácie

ID zákazky
13562
Názov predmetu
Podvozky na odvoz dreva
Číslo spisu
20907/2021-220
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 457 800,00 EUR
Hlavný CPV
34139000-0 - Podvozky (chassis)
Doplňujúci CPV
50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Jedná sa o nákup jedného druhu tovaru
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku podvozkov nákladných automobilov - šasi s pohonom 6x6 - určených na dostavbu lesníckymi nadstavbami a hydraulickej ruky, vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidiel, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív vozidiel, min. 10 l paliva, vrátane vykonania predpredajného servisu a materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika na prvú servisnú prehliadku vozidiel.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.08.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.08.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. František Fodor
frantisek.fodor@lesy.sk
+421 918444222

Dokumenty