Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.08.2021 20:28

Karta obstarávania #R1-9/90/2021
Rekonštrukčné stavebné práce, elektroinštalácia - elektroinštalačné práce na technologických zariadeniach ortopédie a neurológie z dôvodu reprofilizácie COVID-19

Informácie

ID zákazky
13570
Názov predmetu
Rekonštrukčné stavebné práce, elektroinštalácia - elektroinštalačné práce na technologických zariadeniach ortopédie a neurológie z dôvodu reprofilizácie COVID-19
Číslo spisu
R1-9/90/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
17 189,28 EUR
Hlavný CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Doplňujúci CPV
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Jedná sa o elektroinštalačné práce s ukončujúcimi prvkami, spolu s klimatizačný zariadením.
Ďalej dodávka a montáž germicídnych žiaričov proti vírusom, záložný zdroj (UPS), lôžkové lampy.
Taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie pre danú zákazku.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty