Stav: Ukončená

Serverový čas: 08.06.2023 04:48

Karta obstarávania #MK/A/2021/17037
Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice

Komunikácia