Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 01:51

Karta obstarávania #MK/A/2021/17037
Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice

Informácie

ID zákazky
13579
Názov predmetu
Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice
Číslo spisu
MK/A/2021/17037
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
1 299 500,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45234121-0 - Práce na stavbe električkovej trate
34941000-5 - Koľajnice a ich príslušenstvo
34941200-7 - Traťové koľajnice
34946110-4 - Koľajnice
34941300-8 - Električkové trate
34947000-7 - Podvaly a časti podvalov
34947100-8 - Podvaly
34947200-9 - Časti podvalov
44114000-2 - Betón
44114250-9 - Betónové dosky (tabule)
44114200-4 - Betónové výrobky
44113620-7 - Asfalt
44113700-2 - Materiály na opravu ciest
44113800-3 - Materiály na úpravu povrchu ciest
44113810-6 - Povrchový náter
44113330-7 - Povlakový materiál
44113310-1 - Obalené cestné kamenivo
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je riešenie aktuálnej kritickej situácie stavu električkových tratí vykonaním opravy poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
29.07.2021 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Nadežda Kováčová
nadezda.kovacova@dpmk.sk
+421 918986692
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8171

Dokumenty

1 časť - Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice - Alejová

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
631 750,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

2 časť - Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice - ul. Slanecká

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
667 750,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy