Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.08.2022 23:23

Karta zákazky #001/2021-028
IKT zariadenia - 022

Informácie

ID zákazky
13604
Názov predmetu
IKT zariadenia - 022
Číslo spisu
001/2021-028
Číslo z vestníka VO
45761-MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 252-635537
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
79 435,98 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie IKT periférií, prenosnej réžie, náhradných dielov, pracovnej stanice s vysokým výkonom, PC, notebookov a IKT zariadení pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 6 časti:
Časť 1 - IKT periférie
Časť 2 - Prenosná réžia
Časť 3 - Náhradné diely
Časť 4 - Pracovná stanica s vysokým výkonom
Časť 5 - PC a notebooky
Časť 6 - IKT zariadenie
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.08.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
21 155,45 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 777,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 106,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 4

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 512,44 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 5

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
29 087,78 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 6

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 796,61 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy