Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2021 08:20

Karta zákazky #26463-MUT
Nákup rúr pre OZ lesnej techniky - časť „C“- výzva č.1

Táto zákazka je súčasťou DNS #26463-MUT Nákup rúr

Informácie

ID zákazky
13670
Názov predmetu
Nákup rúr pre OZ lesnej techniky - časť „C“- výzva č.1
Kategória DNS
časť „C“ - Nákup plastových rúr
Číslo spisu
26463-MUT
Číslo z vestníka VO
153/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 139-341429
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 700,00 EUR
Hlavný CPV
44164310-3 - Rúry a príslušenstvo (spojky)
Doplňujúci CPV
44114220-0 - Betónové rúry a ich príslušenstvo (spojky)
44163130-0 - Kanalizačné rúry
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup plastových rúr podľa opisu vo výzve na predkladanie ponúk

Miesto dodania predmetu zákazky: Partizánska cesta 71, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Predávajúci do súťaže stanoví svoju vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky (Partizánska cesta 71, 957 01 Bánovce nad Bebravou) od miesta nakládky.
Netreba si ju zamieňať s dopravným cyklom, ktorý je vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky od miesta nakládky x 2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.08.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Dokumenty