Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.09.2021 08:42

Karta zákazky #02/NLZ/2021 - DNS-001
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler - výzva č. 01

Informácie

ID zákazky
13684
Názov predmetu
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler - výzva č. 01
Číslo spisu
02/NLZ/2021 - DNS-001
Číslo z vestníka VO
081/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 065-163676
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
129 506,50 EUR
Hlavný CPV
30125100-2 - Tonerové náplne
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka spotrebného materiálu (príslušenstva) pre multifunkčné tlačiarenské zariadenia značky Triumf Adler, ktoré používa verejný obstarávateľ. Zoznam typov tlačiarní tonerov je uvedený v prílohe č. 7 súťažných podkladov zriadeného DNS s názvom: „Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler na roky 2021 - 2024“.
Pod pojmom „spotrebný materiál (príslušenstvo)“ sa rozumejú originálne a repasované tonery podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení. Originálny toner musí byť nový originál, vyrobený priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušený, nepoškodený, doporučený a schválený výrobcami príslušných zariadení. Originálny toner musí mať ochranné známky výrobcu príslušných značiek (hologramy), ak ich výrobca zariadení príslušnej značky na náplň aplikuje. Originálny toner musí spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení. V prípade, že výrobca predmetného originálneho toneru tento v dobe zadávania konkrétnej zákazky už nevyrába, čo potvrdí výrobca príslušnej značky zariadení, alebo tlačiarenské zariadenie už nie je ďalej v záruke, môže verejný obstarávateľ v rámci tohto DNS zadať dodanie alternatívneho (neoriginálneho) alebo repasovaného toneru.

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia použitého spotrebného materiálu.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS, pre svoje organizačné jednotky - odštepné závody:
1) OZ Šaštín
2) OZ Smolenice
3) OZ Levice
4) OZ Topoľčianky
5) OZ Prievidza
6) OZ Trenčín
7) OZ Považská Bystrica
8) OZ Žilina
9) OZ Čadca
10) OZ Námestovo
11) OZ Liptovský Hrádok
12) OZ Beňuš
13) OZ Čierny Balog
14) OZ Slovenská Ľupča
15) OZ Žarnovica
16) OZ Kriváň
17) OZ Rimavská Sobota
18) OZ Revúca
19) OZ Rožňava
20) OZ Košice
21) OZ Prešov
22) OZ Vranov
23) OZ Sobrance
24) OZ Lesnej techniky
25) OZ Semenoles

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené VO

Áno

Sociálne zodpovedné VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.08.2021 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.08.2021 15:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 905444577
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

Dokumenty