Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.09.2021 23:44

Karta obstarávania #ZP.271.23.2021
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Teresin i jej jednostek organizacyjnych

Informácie

ID zákazky
13710
Názov predmetu
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Teresin i jej jednostek organizacyjnych
Číslo spisu
ZP.271.23.2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00132422/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.2
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
09000000-3 - Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie
Doplňujúci CPV
09300000-2 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Specyfikacja warunków zamówienia zgodna z dokumentem SWZ

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert
13.08.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.08.2021 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gmina Teresin
Adresa
Zielona 20
Teresin
96-515, Poľská republika
Procesný garant
Anna Góralczyk
zam.publiczne@teresin.pl
+48 468642539

Dokumenty