Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 22:47

Karta obstarávania #2021-75
Oprava stroja Gassner Fordermat R.

Informácie

ID zákazky
13765
Názov predmetu
Oprava stroja Gassner Fordermat R.
Číslo spisu
2021-75
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
42417200-4 - Dopravníky
Doplňujúci CPV
30132000-3 - Triediace zariadenia
45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Oprava stroja Gassner Fordermat R v zmysle špecifikácie.
Príjmový stôl Gassner Fördermat R slúži k plnoautomatizovanému dávkovaniu odpadu. Rozdruží spracovávaný materiál a predáva ho v rovnomernej vrstve na nasledujúci dopravník. Používa sa do triediacich liniek. Počas obhliadky zariadenia bolo zistené, že došlo k mechanickému poškodeniu (lomu) komponentov a dielov slúžiacich na posun spodného dopravníka stroja, ktorý má za úlohu dopravovať materiál k šikmej posuvnej stene.
Podrobný opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1. - Technická špecifikácia

Ponuku je možné predložiť za celý predmet prieskumu trhu aj za každú časť samostatne.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
23.08.2021 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty

Časť 1 - Náhradné diely v zmysle Prílohy č. 2

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42417200-4 - Dopravníky
Doplňujúci CPV
30132000-3 - Triediace zariadenia
45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2 - Oprava realizácia v zmysle Prílohy č. 2

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42417200-4 - Dopravníky
Doplňujúci CPV
30132000-3 - Triediace zariadenia
45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy