Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2022 23:10

Karta obstarávania #044/2021/VO-§117
Stavebné práce a udržiavacie práce pasáže pred budovou Zdravotného strediska Ťahanovce – I. etapa

Komunikácia