Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 13:12

Karta obstarávania #045/2021/VO-§117
Výmena vykurovania na Hrnčiarskej 20, Košice

Informácie

ID zákazky
13807
Názov predmetu
Výmena vykurovania na Hrnčiarskej 20, Košice
Číslo spisu
045/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45331110-0 - Inštalovanie kotlov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výmena vykurovania na Hrnčiarskej 20, Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ vystaví objednávku do výšky vysúťaženej sumy.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.08.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty