Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.06.2024 00:20

Karta obstarávania #76/2021/103
Štúdia realizovateľnosti pre verejný prístav Bratislava

Komunikácia