Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.01.2022 11:33

Karta obstarávania #2507/2021
Spracovanie dokumentácie – komplexnej štúdie/analýzy a vykonávanie činností, potrebných k preukázaniu oprávnenosti projektu CZO Žiar nad Hronom

Komunikácia