Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.08.2022 16:23

Karta obstarávania #2507/2021
Spracovanie dokumentácie – komplexnej štúdie/analýzy a vykonávanie činností, potrebných k preukázaniu oprávnenosti projektu CZO Žiar nad Hronom

Komunikácia