Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.03.2023 12:47

Karta obstarávania #2507/2021
Spracovanie dokumentácie – komplexnej štúdie/analýzy a vykonávanie činností, potrebných k preukázaniu oprávnenosti projektu CZO Žiar nad Hronom

Informácie

ID zákazky
13903
Názov predmetu
Spracovanie dokumentácie – komplexnej štúdie/analýzy a vykonávanie činností, potrebných k preukázaniu oprávnenosti projektu CZO Žiar nad Hronom
Číslo spisu
2507/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71241000-9 - Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je spracovanie dokumentácie – komplexnej štúdie / analýzy a vykonávanie činností, potrebných k preukázaniu oprávnenosti projektu „Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom“, kód projektu 24140110067, voči kontrolným orgánom Slovenskej republiky, orgánom Európskej únie alebo iným kontrolným orgánom, ktoré budú hodnotiť aktivity projektu alebo projekt s cieľom jeho ukončenia bez finančného dopadu pre mesto Žiar nad Hronom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.08.2021 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty