Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.09.2022 20:55

Karta obstarávania #2021-35
Prenájom obytných kontajnerov, mobilných WC.

Informácie

ID zákazky
14052
Názov predmetu
Prenájom obytných kontajnerov, mobilných WC.
Číslo spisu
2021-35
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
34221000-2 - Špeciálne mobilné kontajnery
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prenájom obytných a sanitárnych mobilných kontajnerov vrátane príslušenstva, odvozu a dovozu v termínoch jarnej a jesennej odstávky v závode ZEVO, Vlčie Hrdlo 72, Bratislava na obdobie 36 mesiacov.
Odstávka v závode ZEVO sa uskutočňuje zvyčajne dva krát za rok (Jar + Jeseň). Predpokladaný počet kalendárnych dní počas jarnej odstávky je 40 dní a jesennej odstávky je 40 dní (predbežný termín jesennej odstávky je stanovený od 18.9.2021-18.10.2021). Verejný obstarávateľ pri vystavení čiastkovej objednávky min 14 vopred určí presný termín a počet dní prenájmu.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky a Príloha č. 2 Podklad k určeniu PHZ- Cenová ponuka.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
26.08.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty