Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.08.2022 15:56

Karta obstarávania #MAGS OVO 59725/2021
Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Komunikácia