Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2022 04:26

Karta obstarávania #MAGS OVO 59725/2021
Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Komunikácia