Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.12.2022 18:00

Karta obstarávania #2021-49
Diskontinuálne oprávnené meranie emisií a úplná a periodická kontrola AMS.

Komunikácia