Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.02.2023 01:20

Karta obstarávania #2021-49
Diskontinuálne oprávnené meranie emisií a úplná a periodická kontrola AMS.

Komunikácia