Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.04.2024 20:18

Karta DNS #8900/2021-260
Mobilné telefóny

Informácie

ID zákazky
14176
Názov predmetu
Mobilné telefóny
Číslo spisu
8900/2021-260
Číslo z vestníka EU
2021/S 198-515929
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 937 462,00 EUR
Hlavný CPV
32250000-0 - Mobilné telefóny
Doplňujúci CPV
32260000-3 - Zariadenie na prenos údajov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude dodanie nových originálnych tovarov - mobilných telefónov podľa predloženej technickej špecifikácie predmetu zákazky vrátane príslušenstva – nabíjačiek, ochranných obalov a skiel, a služby inštalácie ochranných skiel, LTE USB modemov, ktoré sú bežne dostupné na trhu zaradené v skupine 322 hlavného slovníka CPV kódov.

Súčasťou zákazky sú aj služby dopravy k jednotlivým zákazkám.
Cieľom zriadenia DNS a zadávania čiastkových zákaziek v DNS je umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t. j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Presná špecifikácia pri zadávaní konkrétnej zákazky bude špecifikovaná vo výzve na predkladanie ponúk so zohľadnením vývoja na trhu – možnosť požadovať najaktuálnejšie riešenia.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
08.11.2021 11:00:00
Plánované otváranie žiadostí
08.11.2021 11:15:00
Doba trvania DNS
08.11.2025 00:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika

Dokumenty