Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.02.2024 00:39

Karta obstarávania #047/2021/VO-§117
Rekonštrukcia stúpačkových rozvodov plynu, dažďovej kanalizácie, studenej vody a teplej úžitkovej vody a demontáž a likvidácia azbesto-cementových potrubí v BD Adlerova 4, Košice

Komunikácia