Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 15:18

Karta obstarávania #BBRSC/009/2021
Farby a riedidlá

Informácie

ID zákazky
14312
Názov predmetu
Farby a riedidlá
Číslo spisu
BBRSC/009/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
44812100-6 - Emaily a glazúry
Doplňujúci CPV
44810000-1 - Náterové farby
44832200-3 - Riedidlá
44812220-3 - Vodové farby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to farieb určených k základným antikoróznym náterom oceli pre vnútorné a vonkajšie prostredie, farieb určených k vrchným lesklým náterom priemyselných výrobkov, konštrukcií, strojov, nákladných automobilov a iných strojov a zariadení z kovu, dreva a iných materiálov, farieb určených na tónovanie vnútorných disperzných maliarskych farieb do pastelových odtieňov. Zároveň je predmetom zákazky dodanie riedidiel určených na riedenie syntetických a olejových náterových látok zasychajúcich na vzduchu. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je upravená v Rámcovej dohode (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu dodávok uvedených v špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.09.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.09.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty