Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:13

Karta obstarávania #128/2021
Výmena rozvádzača a riadenia čerpadiel surovej vody (trojičky) - realizácia

Informácie

ID zákazky
14444
Názov predmetu
Výmena rozvádzača a riadenia čerpadiel surovej vody (trojičky) - realizácia
Číslo spisu
128/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 521,00 EUR
Hlavný CPV
31213000-2 - Rozvodné zariadenia
Doplňujúci CPV
31213100-3 - Rozvodné skrine
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je generačná výmena elektrických prístrojov a regulácie. Rozvádzač riadenia čerpadiel surovej vody s príslušenstvom bol nainštalovaný pri rekonštrukcii Spaľovne v roku 2001.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.09.2021 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty