Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 10:16

Karta zákazky #09/2021
Hutnícky materiál 9/2021

Táto zákazka je súčasťou DNS #7032/2019/420 Hutnícky materiál

Informácie

ID zákazky
14467
Názov predmetu
Hutnícky materiál 9/2021
Číslo spisu
09/2021
Číslo z vestníka VO
10147-MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 035-082265
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 270,00 EUR
Hlavný CPV
44316000-8 - Železiarsky tovar
Doplňujúci CPV
44316000-8 - Železiarsky tovar
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Hutnícky materiál v zmysle opisu predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.09.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Dokumenty