Stav: Zrušená

Serverový čas: 18.08.2022 18:50

Karta obstarávania #8025
"Revitalizácie predzáhradiek, verejných priestranstiev a výsadby záhonov do verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka"

Komunikácia