Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 20:24

Karta obstarávania #052/2021/VO-§117
Nákup pohonných hmôt na palivové karty

Komunikácia