Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 21:35

Karta obstarávania #052/2021/VO-§117
Nákup pohonných hmôt na palivové karty

Informácie

ID zákazky
14588
Názov predmetu
Nákup pohonných hmôt na palivové karty
Číslo spisu
052/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
65 000,00 EUR
Hlavný CPV
30163100-0 - Karty na čerpanie pohonnýchlátok
Doplňujúci CPV
09132100-4 - Bezolovnatý benzín
09134100-8 - Motorová nafta
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt na palivové karty.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dodávke PHM na obdobie 24 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy o dodávke PHM, resp. do vyčerpania finančného limitu 65.000,00 € bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty