Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 06:29

Karta DNS #MAR 21/2021
DNS Dodávka pohrebných truhiel

Informácie

ID zákazky
14647
Názov predmetu
DNS Dodávka pohrebných truhiel
Číslo spisu
MAR 21/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 194-504779
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
3 050 000,00 EUR
Hlavný CPV
39296100-4 - Truhly
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa dodania pohrebných truhiel bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na kategórie predmetu obstarávania:

1. Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne PHZ 1 408 929,29 € bez DPH, / 3 000 000,00 € bez DPH - korigendum 10.3.2023/
2. Truhly pre alternatívne pochovávanie PHZ 50 000,00 € bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
18.11.2021 11:00:00
Plánované otváranie žiadostí
18.11.2021 11:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
17.11.2025 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Kategória 1( časť 1) Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
39296100-4 - Truhly
Doplňujúci CPV
03419100-1 - Výrobky zo stavebného dreva/reziva
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
44191100-6 - Preglejka
44617100-9 - Kartóny
44191500-0 - Zhutnené drevo
03461000-9 - Drevná buničina
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Kategória 2( časť 2) Truhly pre alternatívne pochovávanie

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
39296100-4 - Truhly
Doplňujúci CPV
03432100-8 - Výrobky z prútia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
09112200-9 - Rašelina
03460000-2 - Buničina

Zákazky