Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.08.2022 22:39

Karta zákazky #001/2021-033
IKT zariadenia - 027

Informácie

ID zákazky
14807
Názov predmetu
IKT zariadenia - 027
Číslo spisu
001/2021-033
Číslo z vestníka VO
45761-MUT
Číslo z vestníka EU
2020/S 252-635537
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
24 674,02 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie počítačov, notebookov, objektívu, IKT zariadení a tlačiarni pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:
Časť 1 - PC a NB
Časť 2 - Objektív
Časť 3 - IKT zariadenia
Časť 4 - Tlačiarne
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.10.2021 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 055,29 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 821,64 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 896,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 4

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
900,34 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy