Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.06.2022 04:53

Karta obstarávania #MAR 24/2021
Nové logo pre MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislava

Informácie

ID zákazky
14813
Názov predmetu
Nové logo pre MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislava
Číslo spisu
MAR 24/2021
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ šablóny
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
3 750,00 EUR
Hlavný CPV
79822500-7 - Grafické návrhy
Doplňujúci CPV
79552000-8 - Spracovanie textov
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislava vyhlasuje súťaž na nové logo a spracovanie dizajn manuálu. Súťaž je určená pre profesionálky a profesionálov z oblasti komunikačného dizajnu, fyzické aj právnické osoby.
Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách, pričom prvé kolo pozostáva zo zaslania portfólia relevantných prác z oblasti tvorby log a vizuálnej identity. Do druhého kola na základe hodnotenia odbornej komisie postúpia traja finalisti, ktorí vypracujú návrh na nové logo. Víťaz druhého kola pre MARIANUM následne vypracuje dizajn manuál používania loga.

Harmonogram súťaže ( predpokladané termíny):
Vyhlásenie súťaže:1. október 2021
Termín na odovzdanie podkladov do 1. kola: 8. október 2021 do 11:00 hod.
Vyhlásenie vyhodnotenia 1. kola: 20. október 2021
Oslovenie finalistov 2. kola: 21. október 2021
Termín na odovzdanie návrhov do 2. kola: 4. november 2021 do 09:00 hod.
Online prezentácia návrhov pred odbornou komisiou: 08. – 12. november 2021
Vyhlásenie výsledkov 2. kola:17. november 2021
Predpokladaná spolupráca s víťazom: november – december 2021

Poznámka

1. Odmeny a predpokladaná hodnota zákazky:
1. kolo – bez odmeny
2. kolo – odmena (skicovné) za vypracovanie súťažného návrhu: 150,- €* (vrátane víťaza)
Predpokladaná hodnota zákazky pre víťaza: 3 300,- €*
* pre subjekty ktoré sú platcami DPH platia uvedené sumy vrátane DPH 20%

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk - návrhov 1 kolo
08.10.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.10.2021 11:30:00
Lehota na predkladanie ponúk- návrhov 2 kolo
04.11.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.11.2021 09:30:00
Opravná Lehota na predkladanie ponúk
04.11.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.11.2021 11:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty