Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 15:03

Karta obstarávania #BBRSC/011/2021
„Kúpa a dodanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme v balení „Big bag“ pre zimnú sezónu 2021/2022“

Informácie

ID zákazky
14816
Názov predmetu
„Kúpa a dodanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme v balení „Big bag“ pre zimnú sezónu 2021/2022“
Číslo spisu
BBRSC/011/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
34927100-2 - Soľ na posyp ciest / BA08-3 - Tuhý / na báze chloridu horečnatého
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to posypového materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) v tuhej forme, baleného v „Big bag“ o hmotnosti balenia 1 tona, s účinnosťou rozmrazovania – 34° C a menej, vrátane jeho dopravy s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. (ďalej len „BBRSC a.s.“) na obdobie zimnej sezóny 2020/2021. Celkový odber za uvedené obdobie je 264 ton. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je upravená v Rámcovej dohode (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu dodávok uvedených v Špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.10.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.10.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty