Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2020 05:51

Karta zákazky #07904/2018/ODDVO
Dodávka elektriny_Výzva č. 1

Táto zákazka je súčasťou DNS #07904/2018/ODDVO Dodávka elektriny

Informácie

ID zákazky
1482
Názov predmetu
Dodávka elektriny_Výzva č. 1
Číslo spisu VO
07904/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
142 400,00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka elektriny (elektrickej energie) s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a všetkých súvisiacich služieb na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Výzva č. 1 v rámci vytvoreného Dynamického nákupného systému s názvom "Dodávka elektriny".

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.11.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
974 96, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty