Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 10:56

Karta obstarávania #87-2021
RFID štítky pre zberné nádoby

Komunikácia